ไม่ทอดทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุด


    ไม่ทอดทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุด


    หมายเลข 11509
    28 ก.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari