ความเข้าใจอย่างมั่นคง พอ.4232


  ผู้ถาม     ที่อาจารย์บอกว่าความมั่นคง ความเข้าใจอย่างมั่นคง ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายขยาย

  สุ.     ขณะนี้เห็นใช่ไหม เป็นธรรมหรือเป็นเรา ความเข้าใจ แต่ก่อนที่จะฟังเป็นเราตลอด กี่ภพกี่ชาติก็เป็นเรา แม้ชาตินี้ฟังแล้วยังเป็นเรา เห็นไหมว่าหนาแน่นระดับไหน แม้ฟังแล้วก็ยังเป็นเรา ไม่ต้องพูดถึงชาติก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้ฟังว่าความเป็นเราจะมากสักแค่ไหน เพราะฉะนั้นเพียงขั้นฟังเริ่มเข้าใจยังไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรา แต่มีหนทางและหนทางนั้นก็คือฟังให้เข้าใจต่อไปอีกไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลย เพื่อละความไม่รู้ เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่จะมั่นคงคือจากการฟัง ธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย เป็นธรรมทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรม เพราะฉะนั้นที่จะอบรมก็คืออบรมความเห็นถูก ความเข้าใจถูกว่าธรรมขณะนี้มีลักษณะของธรรมนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ แล้วคิดถึงคน ฝันถึงเรื่องราวต่าง ๆ จากสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ฝันต่อไปอีก พรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวต่าง ๆ จากสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ฝันไปทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลย

   


  Tag  ความเข้าใจอย่างมั่นคง
  หมายเลข 11497
  28 มิ.ย. 2561