เริ่มต้นของการที่จะมีความเห็นถูก พอ.4232

    สุ.     เพราะฉะนั้นเพียงขณะที่กำลังเข้าใจเป็นการเริ่มต้นของการที่จะมีความเห็นถูกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏ แล้วสิ่งนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏได้แต่ละทางเท่านั้นเอง แทนที่จะไปคิดว่าทำยังไง หนทางมรรคมีองค์ ๘ ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจถูกว่ากิเลสมากมายมหาศาล แล้วจะทำยังไงมรรคมีองค์ ๘ จะทำแล้วหามรรคมีองค์ ๘  แต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่ามรรคมีองค์ ๘ เริ่มจากความเห็นถูก ความเข้าใจถูกในขั้นการฟังซึ่งขาดไม่ได้เลย


    หมายเลข 11492
    ปรับปรุง 7 มิ.ย. 2561