ความก้าวหน้าทางโลกมาจากไหน พอ.4232


    สุ.   อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่าไปมุ่งหวังที่ว่าเราจะละโลภะโดยที่ว่าไม่เห็นกำลังของโลภะเลย แม้แต่จะรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความฝันตลอดชีวิต เพราะว่าเป็นเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทั้งหมด ไม่ได้รู้ตัวจริงคือธรรมที่เกิดดับที่ทำให้มีเรื่องราวต่าง ๆ ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อะไรจะมี ไม่มีเลย เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าทั้งหมดมาจากไหน วิชาการต่าง ๆ ความคิดต่าง ๆ  ความก้าวหน้าทางโลก ทางเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างหมดมาจากสิ่งที่ปรากฏทางตา หุ จมูก ลิ้น กาย ใจ  แล้วไม่รู้ความจริงจึงเป็นเรื่องราวทั้งหมดเลย แต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมจริง ๆ มีกำลังปรากฏ กว่าปัญญาจะค่อย ๆ เข้าใจถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยตลอดไป ไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติก็ไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมปรากฏแต่ละทาง เพราะเหตุว่ามีสภาพรู้หรือจิตเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วดับหมดเลย ทั้งจิตและสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีอะไรเหลือ


    Tag  ความก้าวหน้าทางโลก วิชาการ เรื่องราว
    หมายเลข 11489
    7 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari