ปัญญาที่เกิดจากการฟังจะค่อย ๆ เริ่มเจริญขึ้น พอ.4232


    สุ.     ถ้าฟังอย่างนี้และก็เข้าใจจริง ๆ ว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริง ๆ แต่สิ่งนั้นความจริงก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ แค่นี้สามารถที่จะคลายความไม่รู้ความติดข้องพอสมควรบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ไหม ในเมื่อเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ ไม่สามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้มากและตลอดไปนาน ๆ เพราะเหตุว่าอวิชชากับโลภะที่สะสมมามากเหลือเกิน เพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะให้อวิชชาเกิดมากกว่า เป็นปัจจัยที่จะให้โลภะเกิดมากกว่า แต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังจะค่อย ๆ เริ่มเจริญขึ้นจากการที่ฟังบ่อย ๆ อบรมบ่อย ๆ  เริ่มรู้ว่าขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ปรากฏ ความจริงก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏได้เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรเลย แต่ว่าสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่ออย่างเร็วมาก


    หมายเลข 11490
    วันที่ 7 มิ.ย. 2561