แสวงหาความตาย


    ตราบใดที่มีความไม่รู้ ก็แสวงหาความเกิด ความตาย ไปทุกภพชาติ แต่ถ้ามี

    ปัญญาก็แสวงหาอย่างประเสริฐ คือการพ้นจากความเกิดความตาย


    หมายเลข 11484
    1 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari