ยากที่จะเข้าใจธรรม

ยากยิ่งที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงได้ เพราะมากไปด้วยความไม่รู้

และความยึดว่าเป็นตัวตน กว่าจะประจักษ์แจ้งในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา

จึงไม่ง่ายเลย


หัวข้อหมายเลข  11483
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561