ยากที่จะเข้าใจธรรม


  ยากยิ่งที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงได้ เพราะมากไปด้วยความไม่รู้

  และความยึดว่าเป็นตัวตน กว่าจะประจักษ์แจ้งในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา

  จึงไม่ง่ายเลย


  หมายเลข 11483
  1 มิ.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari