อยากมีอายุเท่าไหร่

เพราะไม่เห็นโทษของความไม่รู้ จึงมีแต่ความติดข้อง และต้องอยู่ไปอีกนานแสนนาน


หัวข้อหมายเลข  11482
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561