อยากมีอายุเท่าไหร่


    เพราะไม่เห็นโทษของความไม่รู้ จึงมีแต่ความติดข้อง และต้องอยู่ไปอีกนานแสนนาน


    หมายเลข 11482
    1 มิ.ย. 2561