ศีลที่ทำให้สิ้นอาสวะ


    ศีลคืออะไร และศีลที่จะเป็นไปเพื่อดับกิเลส คืออย่างไร


    หมายเลข 11481
    1 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari