ไวในกุศล


    การที่กุศลจะมีโอกาสเกิดได้บ่อยขึ้น ก็เพราะปัญญาเห็นโทษของอกุศล

    และเห็นคุณของกุศลเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11480
    1 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari