ป่าที่กันดาร


    กิเลสรกชัฏที่อยู่ในจิตใจ เหมือนป่าที่กันดาร เพราะก่อให้เกิดความเดือดร้อน

    อยู่ตลอดเวลาที่กิเลสเกิดขึ้น


    หมายเลข 11479
    1 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari