ทุกอย่างควรรู้ยิ่ง


    สิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือ สภาพธรรมแต่ละอย่างทั้งหมดที่ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11477
    1 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari