ทุกอย่างควรรู้ยิ่ง

สิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือ สภาพธรรมแต่ละอย่างทั้งหมดที่ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11477
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561