ความตั้งใจ

    ความเข้าใจธรรมะต้องเป็นแต่ละหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เหมือนอย่างที่เคยคิดด้วย

    ความเคยชิน เช่น เจตนาคือความตั้งใจ เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะ

    ทำหน้าที่ขวนขวายในการรู้อารมณ์


    หมายเลข 11475
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561