ความตั้งใจ

ความเข้าใจธรรมะต้องเป็นแต่ละหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เหมือนอย่างที่เคยคิดด้วย

ความเคยชิน เช่น เจตนาคือความตั้งใจ เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะ

ทำหน้าที่ขวนขวายในการรู้อารมณ์


หัวข้อหมายเลข  11475
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561