เจริญปัญญาโดยไม่รอ

    ถ้าเข้าใจการอบรมเจริญปัญญา จะไม่หวัง ไม่รอว่าจะรู้แจ้งความจริงเมื่อใด


    หมายเลข 11474
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561