เจริญปัญญาโดยไม่รอ

ถ้าเข้าใจการอบรมเจริญปัญญา จะไม่หวัง ไม่รอว่าจะรู้แจ้งความจริงเมื่อใด


หัวข้อหมายเลข  11474
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561