แมลงบินเข้าไฟ


  เพราะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงหลงติดข้องในสิ่งต่างๆ และทำ

  ทุจริตกรรม ด้วยกิเลสอกุศลต่างๆ ซึ่งนำมาซึ่งทุกข์โทษประการต่างๆ มากมาย

  เหมือนแมลงที่บินเข้ากองไฟด้วยความไม่รู้โทษภัย


  หมายเลข 11470
  1 มิ.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari