สิ่งที่สะสมในจิต


    ทั้งดีและชั่ว เกิดแล้วดับแล้ว แต่สะสมสืบต่อไว้ในจิต จนกว่าปัญญาจะเจริญ

    และดับการสะสมส่วนที่ไม่ดีได้ตามลำดับ


    หมายเลข 11469
    1 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari