หลงรักสิ่งที่ไม่มี

    สภาพธรรมเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว แต่เพราะไม่รู้จึงหลงยึดถือว่าเป็นเรา

    และรักตัวเองอย่างมากมาย


    หมายเลข 11468
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561