วิสาขบูชา


    จะบูชาพระคุณสูงสุดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร


    หมายเลข 11467
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561