ลูกศรอาบยาพิษ

กิเลสมีโทษต่อจิตดุจลูกศรอาบยาพิษ โดยเฉพาะโลภะและโมหะนั้น เป็นกิเลส

ที่ยากจะรู้ได้ ซึ่งก็เป็นในขณะนี้ที่กำลังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ


หัวข้อหมายเลข  11466
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561