ลูกศรอาบยาพิษ

    กิเลสมีโทษต่อจิตดุจลูกศรอาบยาพิษ โดยเฉพาะโลภะและโมหะนั้น เป็นกิเลส

    ที่ยากจะรู้ได้ ซึ่งก็เป็นในขณะนี้ที่กำลังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ


    หมายเลข 11466
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561