เส้นทางอนัตตา


  ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องก็มีแต่ความเป็นตัวตนที่จะไปทำสติ

  ด้วยความหวังความต้องการ แต่ปัญญาที่สะสมจากการฟังพระธรรม จะดำเนิน

  ไปเพื่อรู้แจ้งสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน


  หมายเลข 11465
  1 มิ.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari