ติดข้องเพราะไม่รู้

เพราะไม่รู้ความเป็นจริงว่า ขณะนี้มีเพียงสภาพธรรมกำลังปรากฏเกิดดับ

จึงติดข้องยึดถือว่าเป็นเราของเรา จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและสะสม

ความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11464
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561