ติดข้องเพราะไม่รู้

    เพราะไม่รู้ความเป็นจริงว่า ขณะนี้มีเพียงสภาพธรรมกำลังปรากฏเกิดดับ

    จึงติดข้องยึดถือว่าเป็นเราของเรา จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและสะสม

    ความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11464
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561