ฟังธรรมทำไม

ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่เกิดตามปัจจัย

และดับไปในขณะนี้เลย แต่ถ้ามีโอกาสฟังธรรมและค่อยๆเข้าใจขึ้น โดยไม่รีบเร่ง

ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะได้สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11463
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561