คำจริงไม่วิวาท


    คำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงจะไม่วิวาทกับใครทั้งสิ้น

    แต่คำไม่จริงไม่ตรงตามสภาพธรรม เป็นวิวาทะ


    หมายเลข 11461
    1 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari