หนทางที่ประเสริฐและก็ประเสริฐกว่ากุศลอื่น ๆ พอ.4231


    สุ.     ซึ่งแม้ขณะนี้เอง แม้กุศลจิตเกิด ถ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้การฟังธรรมเป็นกุศลที่เมื่อมีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ เพราะฉะนั้นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่สามารถจะรู้ความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ก็เป็นหนทางที่ประเสริฐในบรรดาของสังขารธรรมทั้งหลาย สังขตธรรมทั้งหลาย มรรคคือหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมต้องเป็นหนทางที่ประเสริฐและก็ประเสริฐกว่ากุศลอื่น ๆ


    Tag  มรรค หนทางที่ประเสริฐ
    หมายเลข 11446
    24 พ.ค. 2561


    หัวข้อแนะนำ