อยู่ต่อไปอีกนานแสนนานด้วยความไม่รู้ พอ.4231


     

    สุ.     เพราะฉะนั้นการศึกษา การฟังธรรม ก็เป็นความอดทนที่จะฟังเรื่องตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งตลอดชาติกี่ภพกี่ชาติก็ไม่พ้นจากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏให้ค่อย ๆ เข้าใจขึ้นแม้จะทีละเล็กทีละน้อย ลองคิดถึงค่ะ จิตเกิดดับสืบต่อมาแล้วนานเท่าไหร่แสนโกฏิกัปป์น้อยไปหรือเปล่า เพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ก็ต่อไปอีกนานแสนนานด้วยความไม่รู้ ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความมืดคือความไม่รู้


    Tag  ความไม่รู้ อดทน
    หมายเลข 11449
    30 พ.ค. 2561