อยู่ต่อไปอีกนานแสนนานด้วยความไม่รู้ พอ.4231


   

  สุ.   เพราะฉะนั้นการศึกษา การฟังธรรม ก็เป็นความอดทนที่จะฟังเรื่องตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งตลอดชาติกี่ภพกี่ชาติก็ไม่พ้นจากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏให้ค่อย ๆ เข้าใจขึ้นแม้จะทีละเล็กทีละน้อย ลองคิดถึงค่ะ จิตเกิดดับสืบต่อมาแล้วนานเท่าไหร่แสนโกฏิกัปป์น้อยไปหรือเปล่า เพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ก็ต่อไปอีกนานแสนนานด้วยความไม่รู้ ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความมืดคือความไม่รู้


  Tag  ความไม่รู้ อดทน
  หมายเลข 11449
  30 พ.ค. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari