พุทธบริษัท


    พุทธบริษัท มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่พุทธบริษัทที่เป็นบรรพชิต

    มีความสูงส่งเพียงใด ต่างกับคฤหัสถ์อย่างไร


    หมายเลข 11384
    5 พ.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari