สงบท่ามกลางอกุศล


  สงบคือเป็นกุศล เพราะพ้นไปจากอกุศลที่มีมากมายชั่วขณะ แต่ถ้าเข้าใจผิด

  ก็จะมีการสอนให้ไปจดจ้องให้สงบ ซึ่งเป็นการกล่าวตู่ว่าเป็นคำสอนของ

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


  หมายเลข 11388
  5 พ.ค. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari