ควรจะรู้ความจริง

    ควรจะรู้อะไร จากคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11389
    ปรับปรุง 5 พ.ค. 2561