จะฟังใคร

จะฟังคำของใครที่ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา นอกจาก

คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


หัวข้อหมายเลข  11455
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561