จะฟังใคร

    จะฟังคำของใครที่ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา นอกจาก

    คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11455
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561