เห็นตาได้ไหม

เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คือสีสันวรรณะ ไม่ใช่ตาหรือ


หัวข้อหมายเลข  11457
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561