เห็นตาได้ไหม


    เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คือสีสันวรรณะ ไม่ใช่ตาหรือ


    หมายเลข 11457
    1 มิ.ย. 2561