กล้าหรือไม่ที่จะฟังคำจริง


    กล้าหรือไม่ที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงอย่างถึงที่สุด ซึ่งไม่เคย

    เข้าใจมาก่อน แล้วละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือผิดมา


    หมายเลข 11385
    5 พ.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari