ปัญญาร่าเริง


  สภาพธรรมเกิดแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาเลยในแต่ละขณะ ไม่น่าที่จะติดข้องเลย

  ซึ่งปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนั้น จึงร่าเริงเพราะได้ประจักษ์แจ้งความจริงและพ้นไป

  จากความติดข้องในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป


  หมายเลข 11387
  5 พ.ค. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari