ไม่พอเพื่อจะละ


    การฟังธรรมไม่ใช่เพราะอยากรู้ หรือแค่จำ แต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริง

    ตามพระธรรมคำสอน


    หมายเลข 11381
    5 พ.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari