ไม่พอเพื่อจะละ


    การฟังธรรมไม่ใช่เพราะอยากรู้ หรือแค่จำ แต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริง

    ตามพระธรรมคำสอน


    หมายเลข 11381
    5 พ.ค. 2561