ไม่พอเพื่อจะละ

การฟังธรรมไม่ใช่เพราะอยากรู้ หรือแค่จำ แต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริง

ตามพระธรรมคำสอน


หัวข้อหมายเลข  11381
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561