ทันสมัยเพราะเข้าใจธรรม


  พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัย เพราะสมัยคือขณะที่เห็น ได้ยิน

  หรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เอง ดังนั้น

  ทันสมัย คือ  สามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเอง


  หมายเลข 11150
  2 ก.พ. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari