ไม่ใช่เราปฏิบัติ


    ไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรม แต่เป็นปัญญาและธรรมฝ่ายดีจะเกิดขึ้น

    ทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11149
    2 ก.พ. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari