จะบวชละกิเลส

การบวชโดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัย จะละกิเลสได้ไหม แล้วอะไรที่

จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  11148
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561