จะบวชละกิเลส


    การบวชโดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัย จะละกิเลสได้ไหม แล้วอะไรที่

    จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11148
    2 ก.พ. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari