สำรวมคืออย่างไร

สำรวม คือปัญญาที่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ในขณะนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรม


หัวข้อหมายเลข  11147
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561