ธรรมที่่สงบ


    อยู่ท่ามกลางความไม่สงบมาแสนนาน คิดจะออกจากความไม่สงบหรือไม่

    ความสงบที่แท้จริงคืออย่างไร และจะออกจากความไม่สงบได้อย่างไร


    หมายเลข 11145
    2 ก.พ. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari