ธรรมที่่สงบ

อยู่ท่ามกลางความไม่สงบมาแสนนาน คิดจะออกจากความไม่สงบหรือไม่

ความสงบที่แท้จริงคืออย่างไร และจะออกจากความไม่สงบได้อย่างไร


หัวข้อหมายเลข  11145
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561