ชีวิตที่ต่างกัน


    ชีวิตคฤหัสถ์กับบรรพชิตมีความแตกต่างกันอย่างไร


    หมายเลข 11144
    2 ก.พ. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari