ความหวัง

ความหวังมีมากมายมหาศาลทั้งที่หยาบและละเอียดเหมือนห้วงน้ำใหญ่

หวังแม้กระทั่งปัญญา แต่ปัญญาก็สะสมไปที่จะละคลายความหวังได้

เพราะมีความเข้าใจโดยไม่หวัง


หัวข้อหมายเลข  11143
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561