ความหวัง


  ความหวังมีมากมายมหาศาลทั้งที่หยาบและละเอียดเหมือนห้วงน้ำใหญ่

  หวังแม้กระทั่งปัญญา แต่ปัญญาก็สะสมไปที่จะละคลายความหวังได้

  เพราะมีความเข้าใจโดยไม่หวัง


  หมายเลข 11143
  2 ก.พ. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari