ความสำคัญของบารมี

บารมีคือกุศลต่างๆแม้เล็กน้อย ที่มีปัญญาเป็นปัจจัย และบารมีต่างๆก็จะขัดเกลา

กิเลสอกุศลที่มีอยู่มากมาย และเกื้อกูลให้ปัญญาเกิดเพิ่มขึ้นด้วย


หัวข้อหมายเลข  10956
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560