กล่าวนำ 91 ธรรมเตือน


    กล่าวนำ ๙๑ ธรรมเตือน


    ๙๑ ธรรมเตือนใจ โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ รวบรวมจากการสนทนาธรรม ในปี ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือ มศพ. และสถานที่อื่นๆ


    หมายเลข 11113
    31 มี.ค. 2567