ธรรมไม่ใช่จำอวด

การแสดงธรรมที่ถูกต้องจะไม่ล้าสมัยเลย เพราะแสดงให้เข้าใจสภาพธรรมในขณะนี้ ไม่ใช่เพื่อความสนุก ตลก คะนอง และถ้าเป็นภิกษุพูดหรือแสดงให้สนุก ตลก คะนอง ก็เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะผิดพระวินัย เป็นโทษ และเป็นการทำลายพระศาสนา


หัวข้อหมายเลข  10959
ปรับปรุง  11 ส.ค. 2560