เป็นผู้รู้ธรรม


    ผู้รู้ธรรม คือผู้ที่เข้าใจถูกว่าการรู้ธรรมก็คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้


    หมายเลข 10871
    16 พ.ค. 2560