ดื้อรั้นต่อพระธรรม

    อะไรเป็นสภาพที่ดื้อรั้น ความดื้อรั้นต่อพระธรรมเป็นอย่างไร และจะขัดเกลา

    ละคลายความดื้อรั้นได้อย่างไร


    หมายเลข 10576
    ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559