มีกิเลสมากแค่ไหน

สะสมกิเลสไว้ในจิตมามากมาย ดังนั้นทันทีที่ตื่นขึ้นกิเลสก็เกิดได้อย่างง่ายดาย

เป็นปกติ และถ้าพอใจที่จะมีกิเลสต่อไป หรืออยากจะหมดกิเลสเร็วๆ ก็เป็นโลภะ

ทั้งสิ้น แต่การที่จะละกิเลสได้ต้องเริ่มจากปัญญาที่เข้าใจความเป็นธรรมดาของ

กิเลส


หัวข้อหมายเลข  10562
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559