ไม่คิดว่าจะตาย

ในแต่ละวันก็มีความคิดไปในเรื่องอื่นมากมายด้วยความประมาท มีความคิดว่าจะ

ต้องตาย แล้วทำประโยชน์จริงๆคือเจริญกุศลและสะสมความเข้าใจในพระธรรม

บ้างหรือไม่


หัวข้อหมายเลข  10567
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559