รอบรู้ในแต่ละคำ

ขณะนี้มีสภาพธรรมแต่ละอย่างปรากฏแต่ละทางคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

การที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมแต่ละคำจึงมีประโยชน์เกื้อกูลที่จะทำให้ได้ค่อยๆ

เข้าใจจนรอบรู้จริงๆ เพื่อที่จะเข้าใจในสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้


หัวข้อหมายเลข  10561
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559