สติปัฏฐานรู้นามรูป


  บง   กราบอนุญาตท่านอาจารย์  ที่กล่าวว่าสติเกิดรู้คำ เมื่อกุศลจิตเกิด ถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของสติปัฏฐาน เป็นลักษณะของการรู้คำ

  ส.   ถูกต้อง เช่นการฟัง สุตตามยญาณ ปัญญาที่สำเร็จจากการฟัง ฟังเข้าใจขณะนั้นต้องมีสติ เพราะว่าเวลาใดที่ปัญญาเกิด ขณะนั้นต้องมีสติเกิดร่วมด้วย

  บง   แต่ถ้าเป็นลักษณะของสติปัฏฐาน ก็คือเป็นสภาพที่รู้ ไม่ใช่ว่ารู้เป็นคำ  เป็นเรื่องราว

  ส.   มีลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม จึงจะละความเป็นเราได้

  บง   ตรงนี้เพิ่งได้ยินท่านอาจารย์พูดชัดๆ ตรงนี้ที่ว่าสติเกิดรู้คำ เมื่อกุศลจิตเกิด ซึ่งมันกับสติปัฏฐานเลย ใช่ไหมคะ


  หมายเลข 10401
  18 ก.ย. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari