ไม่มีภายใน - ภายนอก


      ผู้ฟัง กราบอนุญาต ขอเรียนถาม เกี่ยวกับเรื่องเวทนา ที่จะกล่าวว่า แต่ว่าเวทนาภายนอกภายใน ในกรณีที่ถ้าเป็นลักษณะสติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ เวทนาภายในก็จะเป็นทั้ง ๕ เวทนาได้ แต่ถ้าเป็นเวทนาภายนอกของคนอื่น จะไม่เป็นลักษณะของเวทนาแน่ จะเป็นสภาพรู้หรือสภาพคิดเท่านั้น ใช่ไหมคะอาจารย์

      ท่านอาจารย์ เวลาที่สติระลึกลักษณะของเวทนาที่เป็นความรู้สึก ที่มีปัญญาสามารถที่จะรู้สภาพของเวทนานั้นจริงๆ จะไม่มีภายใน หรือภายนอกเลย เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งกำลังรู้สึกอย่างนั้น

      ผู้ฟัง ดิฉันเข้าใจว่า เราจะไปรู้สึกเวทนาภายนอกไม่ได้ เพราะว่าเป็นคนอื่น

      ท่านอาจารย์ ก็ไม่มี หมายความว่าเมื่อสภาพของเวทนาปรากฏเมื่อไร แล้วสติก็ระลึกรู้ จึงจะรู้ลักษณะจริงๆ ของเวทนาได้

      ผู้ฟัง กราบอนุญาตต่อไปอีกนิด ถ้าเราเห็นว่าคนนั้นเขาไม่สบาย นั่นก็เป็นสภาพคิดนึกเท่านั้น จิตรู้สภาพ รู้คิด

      ท่านอาจารย์ มีคนไหมคะ ก่อนอื่นต้องมาตั้งต้น

      ผู้ฟัง เข้าใจค่ะ อาจารย์


  หมายเลข 10406
  9 ม.ค. 2567